ΟΛ 20-3653 και ΟΛ 20-3651

0120-3652 and 0120-3651

Διαστάσεις; 2θέσιος 165 Χ 90 Χ 80                                                                                                   100 Χ 90 Χ 80


Τιμή:  € 1.000 (+10Μ ύφασμα επιλλογής σας)                                                                              €  850  (+7Μ ύφασμα)

info@varagis.gr                                                                                                                   © Leonidas Varagis 2012