ΣΓ - 172

ΣΓ  - 172

Διαστάσεις:  200 -  210 εκ.

Τιμή:  1.200 

info@varagis.gr                                                                                                                   © Leonidas Varagis 2012