ΙΣ 274  PRAGA 

PRAGA

 Διαστάσεις:  120 Χ 62 Χ 78 

Τιμή:  € 1.400 (+5,5 Μ ύφασμα)

info@varagis.gr                                                                                                                   © Leonidas Varagis 2012